Hold dit fyr kørende – bestil et servicebesøg

Med et servicebesøg får du efterset dit stoker-/pillefyr, så det fungerer optimalt. Vi har mere end 35 års erfaring i varmeanlæg med speciel ekspertise inden for stoker- og pillefyre. 

På et servicebesøg sørger vi for at kontrollere:

– kedlens rensningstilstand

tæthed af pakning under magasinlåg

– microswitch funktion under magasinlåg

lågepakninger og håndtag, samt evt. justering

keramik i fyrboks

returtemperatur til kedlen samt evt. indregulering

røggasføler

røgtemperatur/vurdering af kondensrisiko samt evt. indregulering

samling mellem trykpart og magasin

kedlens indstilling (ydelse) i.f.t. husets varmebehov samt evt. ny indstilling

skorstenstræk

lufthuller i fyrboksen samt vand i luftkasse under fyrboks

slidtilstand på snegl i fyrboks og magasin samt omrører og evt. snegleforlænger

anvendt brændselstype

Derudover foretager vi en afprøvning af tilbagebrændssikringen, termostatventilen, og hvis det er nødvendigt, renser vi filter og højdebeholderens fortryk/svømmerfunktion. En kontrolmåling af CO2 ved høj og lav ydelse er også inkluderet.

Der er altså tale om en grundig gennemgang af dit fyr med evt. justeringer og reguleringer, hvis gennemgangen viser, at det er hensigtsmæssigt. Dermed er du sikret, at dit fyr fungerer optimalt, og at du får det maksimale udbytte ud af det.

Kontakt os, så ringer vi til dig og aftaler en dag og et tidspunkt.

 

 Find os på Facebook  Send email