Læs her om de handelsbetingelser, som Pillefyrservice arbejder med.

Serviceaftaler

Aftalen løber et år af gangen og fornys automatisk, medmindre kunden skriftligt har opsagt den mindst en måned før en periodes udløb.

Vi udskifter kun komponenter efter aftale med kunden, og materialer og reservedele i forbindelse hermed faktureres særskilt.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra modtagelse af faktura, med mindre vi har aftalt andet.

Tidspunkt for serviceeftersyn:

Pillefyrservice tilrettelægger tidspunktet for serviceeftersynet og meddeler kunden mindst 7 dage før, hvornår eftersynet vil finde sted.

Forbehold:

Pillefyrservice tager det forbehold, at aftalens gyldighed er betinget af, at det kun er os, der foretager evt. reparationer, og at vi ikke kan gøres ansvarlig for tab, skader eller forsinkelser, som måtte opstå på grund af fejl eller mangler ved anlægget.

Servicebesøg

Vi udskifter kun komponenter efter aftale med kunden, og materialer og reservedele i forbindelse hermed faktureres særskilt.

Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra modtagelse af faktura, med mindre vi har aftalt andet.

Forbehold:

Pillefyrservice tager det forbehold, at vi ikke kan gøres ansvarlig for tab, skader eller forsinkelser, som måtte opstå på grund af fejl eller mangler ved anlægget.

Opstartsbesøg

Betalingsbetingelser er netto 8 dage fra modtagelse af faktura, med mindre vi har aftalt andet.

Kørselstillæg

Pillefyrservice kører på Sjælland og Lolland – Falster.

Særligt ved pillefyr

Ved installation af pillefyr kan der være særlige krav til det rum, som fyret skal placeres i. Det er kundens ansvar at sørge for, at forholdene er forsvarlige og overholder evt. lovkrav.

Også skorstensforholdene har betydning, og ændringer og tilpasninger kan være nødvendige. Det er kundens eget ansvar at påse, at disse forhold bliver taget i betragtning og godkendes. Pillefyrservice anbefaler derfor altid, at kunden kontakter den lokale skorstensfejer, som kan yde hjælp og vejledning.

Et pillefyr kræver vedligeholdelse for at fungere optimalt. Pillefyrservice kan instruere og rådgive i korrekt brug ved installationen, men det er kundens eget ansvar at sætte sig ind i den valgte models specifikationer. I forlængelse heraf kan Pillefyrservice ikke gøres ansvarlig for de problemer og skader, som måtte opstå pga. forkert brug eller manglende vedligeholdelse.

Kvaliteten af de anvendte træpiller har stor betydning for fyrets drift. Pillefyrservice kan ikke gøres ansvarlig for problemer og skader, som kan henføres til træpillerne, men anbefaler, at kunden anvender de af producenten nævnte træpiller, og at man løbende holder øje med om en evt. justering af fyret er påkrævet for optimal drift.

 Find os på Facebook  Send email