Vedligeholdelse og opsyn med dit pillefyr har altafgørende betydning for, om du får det optimale ud af det. På denne side får du gode råd og tips til, hvordan du gør.

Hvordan sikrer jeg den bedste udnyttelse af mit stoker- /pillefyr?

For at du kan få det optimale ud af dit stoker-/pillefyr, er det vigtigt, at det er indstillet korrekt. Derfor:

• Hold effekten så lav som mulig
• Hold skorstenstrækket jævnt
• Hold røggastemperaturen på 150-200°

På den måde sikrer du dig den bedste fyringsøkonomi, og at fyret holder længst muligt.

Desuden er det meget vigtigt, at du sørger for at rense kedlen, gerne en gang om ugen.

Hvordan ved jeg, at mit stoker-/pillefyr fungerer optimalt?

Der er flere måder, du kan holde øje med, at dit stoker-/pillefyr har en fornuftig forbrænding og dermed fungerer optimalt.

Hold øje med røgen på dit stoker-/træpillefyr:

Når temperaturen udenfor er over frysepunktet og ned til et par graders frost, skal der faktisk ikke være noget røg. Hvis det er koldere end et par graders frost, er det normalt med en hvid vanddamp.

Hold øje med asken i dit stoker-/træpillefyr:

Asken i askeskuffen skal være kaffebrun/grå. Den må ikke være sort. Det kan være en indikation på, at luftmængden er for lille. Hvis den er hvid, skyldes det sandsynligvis det modsatte, at luftmængden er for stor.

Hold øje med flammen på dit stoker-/træpillefyr:

Flammen skal helst være lysegul og stabil. Hvis den er kort og ”flakser” meget, kan det betyde, at luftmængden i forhold til brændslet er for stort, og hvis farven er mere ovre i det orange, og flammen bevæger sig langsomt og ”sløvt”, er der sandsynligvis tale om for lille luftmængde.

Hvordan indstiller jeg mit stoker-/træpillefyr?

Du skal lade dit fyr varme op i ca. en halv time. Du starter med at indstille fyret, så luftmængden er lille. Det giver en høj forbrænding, og du vil sandsynligvis se en grå/brunlig røg til at starte med.

Derefter justerer du, så forbrændingen bliver lille, ved at gøre luftmængden større. Det fortsætter du med at gøre, indtil røgen forsvinder.

Ved at holde øje med asken og flammen, og om der kommer røg, kan du finde ud af, om der er behov for yderligere justeringer.

Vær desuden opmærksom på, at hvis du har et fyr med 2-trins drift eller mere, så skal du justere på både højeste og laveste trin. Der er nemlig stor forskel på forbrændingen på de forskellige trin.

 Find os på Facebook  Send email