Kvaliteten af træpiller har betydning for optimal drift

Det er ikke ligegyldigt, hvilke træpiller, du bruger til dit pillefyr. Der er stor forskel i kvaliteten af dem, og det har stor indflydelse på driften af pillefyret. Træpiller er for fyret, hvad vores mad er for os – spiser vi masser af fastfood, bliver vi overvægtige og syge, mens en sund kost holder os raske og velfungerende.

Hvis der er meget aske og slagger, og du skal rense fyret tit, eller pillerne danner en bro over sneglen i pillesiloen, kan det være tegn på dårlig træpillekvalitet.

Hvad er træpiller?

Træpiller beståer af savsmuld, der er presset hårdt sammen. Savsmuldet skal presses hårdt sammen for at minimere risikoen for, at træpillerne smuldrer, men omvendt må pillerne heller ikke være for hårdt pressede, da gør det svært at trække sneglen i pillefyret rundt.

Kvaliteten af træpiller afhænger af både selve råmaterialet og transporten og opbevaringen af træpillerne. Træerne, som træpillerne bliver fremstillet af, skal være sunde, og der ikke blandes bark eller andre urenheder som jord eller sand i ved fremstillingen af træpillerne. Det øger nemlig dannelsen af aske og slagger og formindsker brændværdien.

Ingen fælles kvalitetsstandard

På nuværende tidspunkt findes der ingen kvalitetskrav til træpiller på samme måde, som der gør med olie. I EU arbejde er man i gang med at udarbejde et normsæt, som producenterne skal overholde, men ind til da er der altså ingen krav, som forbrugeren har at forholde sig til.

I Danmark er der dog den regel, at træpiller kun må fremstilles af rent træ uden imprægnering, formaldehyd, maling, plastic, metal, ell. lign. Der må ikke tilsættes bindemiddel, og limindholdet må maksimalt være på 1%.

Ved transport skal træpillerne sikres, så de udsættes mindst muligt for stød og slag, for de brækker let og danner smuld. Smuld medfører lav effektivitet og dårlig forbrænding. Derfor er det også vigtigt, at træpillerne opvares tørt, for hvis de bliver udsat for fugt, smuldrer de også. De kan godt placeres udenfor i emballagen, men så er det vigtigt, at de er godt afskærmet under fx et tag og en pressening.

Hvad er god kvalitet af træpiller?

Lavt indhold af smuld: Jo mindre smuld, der er, jo højere brændværdi vil du opnå, fordi pillefyret fungerer bedre. Smuldindholdet bør maksimalt være på 8%.

Lavt fugtindhold: Træpillerne skal indeholde så lidt fugt som muligt, for jo mere fugt, jo lavere er energiindholdet og dermed den værdi, du får ud af pillerne. Typisk er fugtindholdet på mellem 6-8%.

Lav askeprocent: Meget aske er et tegn på urenheder, så askeprocenten skal helst være lav, dvs. omkring 0,2-1,5%.

God rumvægt: Rumvægten bestemmes af, hvor hårdt træpillerne er blevet presset, og hvor meget fugt de indeholder. Gode træpiller har en rumvægt på 0,6-0,7 kg. pr. liter.

Hvordan tjekker man kvaliteten af træpiller?

Der er ikke nogen ensartede kvalitetskrav, som producenterne skal overholde, så du som forbruger kan være sikker på at modtage træpiller, der opfylder en bestemt standard. Det betyder dog ikke, at der ikke selv er noget, du kan gøre for at tjekke, at dine træpiller har en tilfredsstillende kvalitet.

Teknologisk Institut har en kvalitetssikringsordning, som de tilbyder de danske leverandører at lave analyser af deres træpiller. Det vil sige, at vand- og askeindhold, vægtfylde, smuld og slaggerdannelse undersøges, og du kan få resultaterne oplyst af leverandøren, hvis de har valgt at deltage i ordningen.

Gode råd til selv at tjekke kvaliteten af træpiller

Du kan selv tjekke kvaliteten ved at følge nedenstående tommelfingerregler:

– Hvordan lugter det, når træpillerne afbrændes? Det skal helst lugte som ved afbrænding af træ.

– Hvordan ser træpillerne ud? De skal helst have en ensartet, træagtig farve. De må gerne være mørke, men hvis de er meget mørke, kan det være et tegn på, at de har været våde og er blevet voldsomt tørret, og det giver også en dårlig kvalitet. Råde eller blå nuancer kan være tegn på, at der er blandet andet materiale i.

– Indeholder de tilsætningsstoffer? Det kan du efterprøve ved at lægge nogle piller i lidt vand. Hvis de falder fra hinanden, er der ikke tilsætningsstoffer i.

– Hvordan fungerer pillefyret? Hvis forbrændingen er dårlig, der er meget aske og slagger, og du tit skal rense fyret, kan det være et tegn på, at træpillerne ikke er gode.

– Bliver træpillerne ført igennem uden problemer? Ideelt set triller pillerne ned i fødesneglen uden problemer, mens smuldet bliver tilbage i bunden af siloen. Hvis de derimod har tendens til at danne en bro over sneglen, er der for meget smuld, der hindrer en fri gennemgang, eller pillerne har et højt fugtindhold.

– Smuldrer træpillerne meget let? Det kan skyldes et højt fugtindhold, eller at de ikke er blevet presset godt nok.

Korrekt indstilling af pillefyr

Vær opmærksom på, at kvaliteten af træpillerne kan variere, selv om du bruger den samme leverandør. Det skyldes, at der er stor efterspørgsel på træpiller. Et pillefyr kan godt håndtere forskellig kvalitet, det kræver blot, at det bliver justeret, så det er korrekt indstillet i forhold til træpillerne.

Bioeksperten er eksperter i grøn og vedvarende energi, og hos dem kan du finde du billige træpiller af god kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 Find os på Facebook  Send email