Har du et olie- eller gasfyr nu, og overvejer du at udskifte det med et pillefyr, er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, inden du køber det. Prisen på et pillefyr ligger i niveauet fra ca. 15.000,- kr. til ca. 90.000,- kr. alt afhængig af dit behov.

Vedligeholdelse af pillefyr

Har du et olie- eller gasfyr nu, skal du være opmærksom på, at et pillefyr er en lidt anden type af varmeanlæg. Der skal løbende fyldes træpiller på, og det skal renses for aske og slagger. Mange vil derfor synes, at der er mere arbejde forbundet med det.
 
Dog er der stor forskel på pillefyr. I dag kan man købe fuldautomatiske pillefyr, der giver den samme gode komfort som ved et olie- eller gasfyr, og der findes meget ekstraudstyr, fx vejrkompensering, varmtvandsprioritering og ekstra siloer, så man ikke behøver at bestille træpiller så tit.
 
Mange pillefyr i dag er også topmoderne varmeanlæg, som kan styres via internettet eller mobilen, og det er derfor nemt at overvåge driften og foretage evt. justeringer.
 
Fuldautomatiske pillefyr med internettilkobling koster naturligvis mere end en mere "skrabet" udgave, men det skal ses i forhold til, hvor meget man sparer ved at bruge træpiller i stedet for olie eller gas. Ofte kan man halvere sin varmeregning, og typisk vil en investering i et pillefyr tjene sig selv hjem i løbet af 2-4 år.
 
Derfor: Tænk over, hvor meget tid og lyst du har til at tage dig af pasning og vedligeholdelse i forhold til hvor meget, du vil betale for anlægget.
 

Ydeevne

Det er vigtigt at vælge et pillefyr, der modsvarer det varmebehov, du har. Hvis du bruger olie nu, kan du bruge nedenstående oversigt som tommelfingerregel:
 
Husets størrelse: Olieforbrug pr. år: Størrelse på pillefyr:
0-200 m2 0-3.000 liter 10 kW
200-300 m2 3.000-4.500 liter 16 kW
300-500 m2 4.500-7.000 liter 30 kW
500-800 m2 7.000-10.000 liter 50 kW

 

 

 

 

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en tommelfingerregel, og at der er mange ting, der skal tages med i betragtning, fx:

• Hvor velisoleret er dit hus?

• Skal pillefyret være den eneste varmekilde, eller vil du supplere med fx solenergi?

• Hvor mange etager har huset? Flere etager betyder lavere krav til ydeeevne, fordi varme søger opad.

• Hvor stort er pillefyrets el-forbrug? (Pillefyrservice anbefaler, at du vælger et A-mærket pillefyr.)

Prøv også Bioekspertens energiberegner, hvor du kan taste ind, hvad du bruger af olie, gas, el og/eller brænde i dag, og så får du en udregning af, hvad du kan spare ved at skifte til et pillefyr. Også her er der dog tale om et skøn, og man bør altid tage kontakt til en installatør, hvis man er i tvivl.

Fyrrum

Et pillefyr støjer ikke meget, men det vil dog afgive lyd fra blæseren, motoren og sneglen. Derfor er det vigtigt at overveje, hvor det skal stå, da nogle kan finde det generende, hvis det står i nærheden af soveværelset.

Der er også en række lovkrav til rummet, pillefyret skal stå i:

• Vægge og loft til omkringliggende rum skal kunne modstå brand i mindst 60 minutter

• Døren skal kunne modstå brand i mindst 30 minutter

• En væg skal have en lem eller et vindue på mindst 0,5 x 0,5 meter med adgang til det fri

Gulvet skal omkring pillefyret være af ubrændbart materiale, og der skal også være lys og en vandhane med monteret slange.

Uanset om du selv foretager installationen eller får en anden til at gøre det, er det dit ansvar som husejer, at lovkravene er overholdt. Din lokale skorstensfejer kan vejlede dig om, hvad du skal gøre for at overholde alle krav og sikkerhedsregler.

Ekstern placering af pillefyr

Pillefyret kan også placeres uden for dit hus, fx i et udhus. Så skal udhuset være lavet af klasse B materialer, og arealet må maksimalt være 10 kvadratmeter. Hvis det er placeret mindre end 2,5 meter fra andre bygninger, skal væggene, der vender mod bygningerne, kunne modstå brand i mindst 60 minutter.

Klasse B materiale betyder, at det er materiale, der er "ikke let antændeligt".

Vigtigt med gode pladsforhold

Uanset om pillefyret er placeret i et fyrrum i huset eller eksternt i fx et udhus, er det vigtigt, at der er god plads omkring selve fyret. Det vil sige, at det ikke må være "lukket inde" op af en væg eller ved, at der står noget rundt omkring det. Det skal nemlig være nemt at komme til for skorstensfejeren og også, når det skal renses og vedligeholdes. Det er faktisk et krav i henhold til Arbejdstilsynets AT-vejledning B.4.8 – klik på linket og læs vejledningen som pdf-fil.

Skorsten og skorstensfejers godkendelse

Inden du køber dit pillefyr, skal du kontakte din lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren kan vejlede dig om brandsikkerhed og om skorstensforhold. Hvis du har en gammel skorsten, kan det nemlig være, at den skal udskiftes, fordi moderne pillefyr har meget lave røggastemperaturer. Det medfører kondens, og det skal skorstenen kunne tåle.

I forbindelse med installationen af et pillefyr skal skorstensfejeren sørge for opstillingsgodkendelse og underskrive en prøvningsattest som bevis på, at forholdene i rummet og med skorstenen er forsvarlige. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar som husejer, at installationen overholder alle krav og bliver godkendt.

Lovkrav til pillefyr

Et pillefyr skal være godkendt efter kedelklasse 5 i den fælleseuropæiske standard DS/EN 303-5 for at være lovligt. Standarden stiller bl.a. krav om virkningsgrad emmision (udledning af skadelige stoffer). Inden en producent må sælge et pillefyr, skal det derfor være testet og typegodkendt af enten Teknogisk Institut eller andet institut som fx det tyske TÜV.

Du finder en liste over godkendte pillefyr hos Teknologisk Institut.

 Find os på Facebook  Send email